top of page

 Część 3 

Program Teatru Różnorodności Casino de Paris

(1910-1914)

W 1910 r. Lwów był stolicą polskiego Królestwa Galicji i Lodomerii w ramach Cesarstwa Austro-Węgierskiego. I jak na stolicę przystało, bardzo szybko się rozwijał i zmieniał. Teatry zajmowały szczególne miejsce w życiu kulturalnym mieszkańców, z których zdecydowaną większość stanowili Polacy, Żydzi i Ukraińcy. Było kilka ponad 200 000 mieszkańców i kilka teatrów: Teatr Miejski (współczesna opera), Koloseum (położone przy Kulisha Lane, budynek nie zachował się), Teatr Skarbka (współczesny Teatr Marii Zankovetskaya). Ale oprócz dużych teatrów miasto ma różnorodne pokazy w kawiarniach i restauracjach ...

Без имени-1.png
7.png
Фото залу 1912.jpg

STOISKO

Oryginalne zdjęcia, dodatkowe materiały

bottom of page